Wednesday, November 11, 2009

Å jobbe i Zambia

Jeg var i Zambia i nesten to uker, og kan naturligvis dermed uttrykke meg med 100% sikkerhet om at fra kultur til politikk i landet, ikke sant?

Det som overrasket mest er i positiv retning: I motsetning til andre land jeg har jobbet i i dette området, dukker stort sett Zamberne på avtalt tidspunkt. Og de er på jobb hver dag! Hele dagen! Dette kan jo høres ut som at det burde være relativt normalt, men det er det ikke nødvendigvis: Offentlig sektor betaler ofte så dårlig at de ansatte må ha en ekstrajobb for å overleve. Og denne ekstrajobben består ofte i at de har startet et lite firma, og det å være gründer tar naturligvis tid..

Men dette gjorde arbeidssituasjonen mye enklere: at de vi skulle samarbeide faktisk var på jobb. Men det er en ting jeg liker enda bedre: Zambierne stiller spørsmål.
Mens man ofte i andre land later som at man forstår hva det er snakk om, og nærmest mister litt ansikt dersom man ikke kan tingene vi jobber med, er Zambierne nysgjerrige og spør og diskuterer hele tiden. Fordelen med dette er naturligvis at vi dermed vet hva de kan og ikke kan, og kan planlegge ut fra det.

Men det er naturligvis skjær i sjøen. Når jeg sier at Zamberne er på jobb i arbeidstida, så er jo det vel og bra. Problemet var bare at de var så nedlesset i arbeid at de slett ikke egentlig hadde tid til å samarbeide med oss.. Og da blir det fort litt begrenset hva man får utført..

No comments: