Friday, November 28, 2008

Oppdraget mitt i Kirgisistan

Som jeg skrev tidligere er jeg her for å lage en løsning for elektronisk datainnhenting fra skolesystemet. Vi hadde vel sett for oss et ganske normalt spørreskjema på et par sider, så vi så for oss å lage en enklest mulig løsning som kunne brukes som mal for andre skjemaer også, slik at de etterhvert blir i stand til å gjøre slike ting selv.

Og så kommer jeg hit, og får presentert oppdraget mitt: det er et spørreskjema på rundt 1600 variable, så etter å ha sjekket litt hvordan et typisk skjema i det kirgisiske statistikkbyrået ser ut, innser jeg at det er slik de er alle sammen: Massive papirbunker med digre matriser av spørsmål. Og siden jeg er her som IT-ekspert - ikke som metode-person, så er det første jeg gjør å endre hele strategien min - la oss heller lage offline-løsninger enn tradisjonelle webskjema!

Men det er litt morsomt å lese kulturforskjellene i slike skjemaer. Ta for eksempel følgende utklipp:Hvis det er uklart:
tredje kolonne: "Number of students having finished the year of study in this class and transferred to the next class in spring or autumn".
kolonnen etter: "Including girls"

??? Er ikke vi kvinner en del av populasjonen?

Jeg syntes det var litt komisk, så jeg spurte om det var oversetteren av skjemaet som hadde gjort en dårlig jobb. "Neida, det er helt vanlig å ordlegge seg sånn", var svaret. Og denne konstruksjonen går igen 10-15 ganger i løpet av skjemaet.

Men favorittspørsmålsbolken min:

11. ИНФОРМАТИКАНЫН ЖАНА ЭСЕПТЈЈ ТЕХНИКАНЫН НЕГИЗДЕРИНИН (ИЭТН) КАБИНЕТТЕРИ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН ТАМАКТАНУУСУ ЖЈН²НДЈ МААЛЫМАТ

eller på godt engelsk:

11. COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE CLASSROOMS AND HOT MEALS FOR STUDENTS

og med slike formuleringer får man heller bare se gjennom fingrende med denne her:

"Number of mentally-retarded children (to be filled out by schools and residential schools for children with physical disabilities)"

4 comments:

Spiren said...

Ikke akkurat politisk korrekt :P

Sinbad said...

Politisk korrekt nok i Kirgis antakelig...

Apropos PK og Kirgisistan: det har blitt skummelt stille, -du er fortsatt på frifot og ugift??

Tollef said...

Sant. Den sløye røya skriver altfor sjeldent. Kanskje vi skal la være å vanne blomstene hennes som straff.

Anne Abelsæth said...

Driver og skriver på sluttrapporten min nå, og lager et stort poeng av alltid å skrive "he or she" istedenfor bare "he" der det trengs.

Er fremdeles på frifot og ugift! Brudekidnapperne vil ikke ha en gammel røy som meg.

Planlegger å oppdatere bloggen med Kirgisistanstoff flere uker etter at jeg er kommet hjem også. Her har jeg det altfor travelt nå som en bunsj av kollegaer har joinet meg.

Forøvrig kan det se ut som at jeg på sikt kommer til å få mye mer med Kirgisistan å gjøre..