Wednesday, November 26, 2008

språkmektige kirgisere

Jeg er i landet for å hjelpe statistikkbyrået her med å lage en løsning for elektronisk innhenting av data fra skoleverket. Vi tenkere det mest som en pilot og en mal for hvordan det kan gjøres, og kanskje på sikt, kan de utvikle tilsvarende ting etterhvert.

Men jeg fikk ganske heftig bakoversveis da jeg så skjemaet de ønsket å ha elektronisk: Det var side opp og side ned med digre matriser av spørsmål.. Jeg kommenterte at her må det da være flere tusen variable, og en av damene jeg jobber med svarte tørt 1600-og noe (hun hadde det nøyaktige tallet).

Men det var bare å begynne å sette seg ned og jobbe - mer om dette kommer nok etterhvert. Det jeg reagerte på aller først er: Gubba noa så mange språk en kirgiser snakker! Første siden handlet om hvilke morsmål/"lokale språk" det undervises i på skolen: kirgisisk, russisk, usbekisk, tadjisk, dungansk etc.. (en enkelt skole har max. 4 språk som undervisningsspråk. De fleste har "bare" to)
Noen sider senere i spørreskjemaet var spørsmålet om hvilke fremmedspråk det ble undervist i: engelsk, fransk, kinesisk etc. Så jeg spurte om hvorfor skjemaet var delt inn på denne måten: Var det ikke enklere å stille alle spørsmålene om hvilke språk de lærte i en bolk?

Nei, svarte de. De "lokale" språkene regnes ikke som fremmedspråk. Alle i landet må kunne minimum kirgisisk og russisk - som er de offisielle språkene i landet som all offentlig informasjon er på, i tillegg kan de ofte språket til sin folkegruppe (Det er en salig blanding av dem her), så man har fag som "russisk språk og litteratur", "kirgisisk språk og litteratur" osv. i tillegg til fremmedspråk. Og alle begynner med et eller annet fremmedspråk i tillegg til de obligatoriske språkene fra første klasse.

Bare fordi jeg er nysgjerrig av meg, pekte jeg på en vilkårlig møtedeltaker og spurte hvor mange språk hun snakket. Hun ramset opp: russisk, kirgisisk, usbehkisk og engelsk, samt litt kinesisk".

Og de fortalte at ofte glemmer de hvilke språk de snakker. To kirgisere kan godt sitte og snakke russisk til hverandre - fordi de er så vant til å bruke dette språket - på tross av at de begge har kirgisisk som morsmål.

Så man får heller tilgi dem at folk flest ikke er særlig sterke i engelsk. Det gjør jo bare mine kulinariske opplevelser enda mer spennende..

No comments: